Fothälsa Hembesök Fotvård Medicinsk fotvårdsspecialist Djupvågsbehandling Bokadirekt Gävle

Öronakupunktur

Akupunktur som behandlingsform används över hela världen idag.

Västerländsk förklaringsmodell av akupunktur. 
Stimulering av specifika punkter sammanfaller med olika känselreceptorer som leder nervsignalen till hjärnan som frisätter neurotransmittorer och endorfiner som är kroppens eget smärtlindringssystem. 
Att endorfiner och även andra hormoner, östrogener och transmittorsubstans som seraton påverkas är en anledning till att akupunktur fungerar lika bra vid rygg och ledbesvär som vid infertillitet och PMS och depression. 
Några fysiologiska effekter som har observerats vid akupunkturbehandling är ökad Cirkulation, Minskning av inflammationer, Smärtlindring, Ökning av T-lymfocyter (typ av vita blodkroppar) som stimulerar immunförsvaret och en minskning av muskelspänningar.

Traditionell Kinesisk medicin förklaringsmodell. 
Akupunkturpunkter stimuleras för att utlösa vissa effekter. Längs med kroppens meridianer finns hundratals akupunkturpunkter. 
Genom att behandla dessa punkter med akupunktur kan flödet av livsenergi-Qi regleras och röra sig fritt och därmed uppnå jämvikt av yin och yang.

Akupunktur påverkar hormon- nerv- och cirkulationssystemet.
Nivån av ENDORFINER som är kroppens eget morfin höjs och verkar smärtlindrande och ger en känsla av lust och energi. Andra hormoner som ADRENALIN stresshormonet som sjunker, NORADRENALIN signalsubstansen som påverkar din koncentration. 
En obalans här kan ge depression, DOPAMIN som ingår i hjärnans belöningssystem och är stor del av inlärning, motivation etc., SEROTONIN som påverkar humör, smärta, sömn, känslor, aggression och aptit och OXYTOCIN som också påverkas positivt med ro och välbefinnande. Samtidigt sjunker halten av det farliga stresshormonet KORTISOL som kan trigga ett begär.

Praktiskt taget kan alla hälsotillstånd förbättras i någon mån genom stimulans av punkter i örat.
Kom i balans med din kropp!

Hur känns behandlingen?
Akupunkturnålen är ungefär 25-50 gånger tunnare än en vanlig injektions nål. Detta gör att själva nålsticket blir mycket litet, kan jämföras med ett myggstick. 
Ofta kan man uppleva en svag spänning då nålen träffar akupunkturpunkten som kan följas av en värmekänsla och en avslappnande bubblande känsla i kroppen vilket gör att många brukar somna till en stund. Nålen lämnas kvar under 20-40 minuter.

Gävle Fothälsa AB

Norra Kansligatan 8 A Stortorget
803 20 Gävle

Tel: 070-865 43 34

E-post info@gavlefothalsa.se