Fothälsa Hembesök Fotvård Medicinsk fotvårdsspecialist Djupvågsbehandling Bokadirekt Gävle

Hur går det till?

Har du någon gång observerat att det ibland kan uppträda ömmande punkter på din kropp när du drabbas av någon sjukdom eller annan åkomma? De ömmande punkterna kan ligga långt ifrån den lokala sjukdomshärden. Dessa punkter kallas för reflexzoner därför att de återspeglar ett onormalt tillstånd någonstans i kroppen.
En mycket omfattande erfarenhet visar, att om man behandlar de ömma zonerna på fötterna på lämpligt sätt återgår störningen i de sjuka organen i regel till normal funktion. De från början ömma zonerna finns ej heller längre kvar.

Hur går behandlingen till?
Terapeuten gör en helhetsbehandling, vanligtvis på fötterna, men även på underben, händer, öron.
De zoner som ömmar eller har stickande känsla indikerar att motsvarande organ inte fungerar bra. Efterhand avtar smärtorna och kroppen kommer i allt bättre balans.

Det är vanligt att en behandlingsserie omfattar 10-15 behandlingar beroende på åkommans art och hur länge man har haft den. Hur snabbt man förbättras är också beroende av om man äter någon medicin eller har genomgått operationer eller annat.

Sjukdomsbesvären kan tillta i början av behandlingsserien för att sedan avta och försvinna helt.
Gamla krämpor kan göra sig påminda.
Zonterapin ger impulser till kroppen att läka sig själv.
Alternativ eller komplement av de patienter som behandlas med zonterapi anser sig 80-90% bli helt befriade från sina åkommor eller känner sig mycket bättre. Zonterapin - rätt utförd - är en kvalificerad och verkningsfull behandling vid många olika sjukliga tillstånd och kompletterar skolmedicinsk behandling i många avseenden och återskapar balansen i kroppen.

Zonterapin är en läkemetod som inte bör lämnas oprövad av den som utan eller med liten framgång prövat andra behandlingar.

- Roten till det friska-

Gävle Fothälsa AB

Norra Kansligatan 8 A Stortorget
803 20 Gävle

Tel: 070-865 43 34

E-post info@gavlefothalsa.se